groeipijn voor het goede doel

Nadat de financiële crisis van start is gegaan komt het ook bij veel bedrijven voor dat ze de kosten niet aankunnen en zij genoodzaakt zijn een reorganisatie door te voeren. De reorganisatie zal uiteindelijk neerkomen op een verandering binnen de constructie van het bedrijf. Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben in het bedrijf in het algemeen, maar de grootste gevolgen zijn voor de werknemers. Het voornaamste doel van het reorganiseren en dus het veranderen van de bedrijfsstructuur is het maken van meer winst, of het verschaffen van kapitaal door de strategie en indeling te veranderen. Zo zou het dus ook positieve effecten hebben voor een bedrijf, maar dat komt ook met negatieve gevolgen. Groeien doet altijd pijn.

Zo kan het namelijk zijn dat er werknemers ontslagen moeten worden, wat leidt tot onzekerheid in het leven van een arbeider. Het vinden van een nieuwe baan is lastig, al worden de werknemers in de meeste gevallen wel goed begeleid. Als gebaar naar de werknemer kan hij begeleid worden in het proces naar het vinden van een nieuwe baan. Hierin zijn afspraken gemaakt over het herplaatsing beleid. Wanneer je als gevolg van reorganisatie ontslagen wordt dan is het verplicht dat je werkgever ontslag aanvraagt bij het UWV, als gevolg van bedrijfseconomische redenen. Er zal in dit geval sprake zijn van een aparte procedure. De werkgever moet dan aangeven dat het ontslag niet als gevolg van onder presterende werknemer is, maar als gevolg van economische redenen. Zodra wordt aangetoond dat dit werkelijk het geval is en dat financiële tekorten werkelijk de redenen waren van het ontslag, is het lastige moment daar om te kijken wie er dan uit moet. Zoiets zal voor de werknemers erg vervelend uit gaan pakken, maar het kan simpelweg de overlevingskans van een bedrijf vergroten, en daarmee nog meer banen redden dan het onderweg verliest. Om outplacement te regelen kun je Carrierepoort inschakelen.

Comments are closed.